22 d’octubre 2012

LA RENOVACIÓ DE LA CERA

Share
 És essencial la renovació periòdica de la cera i la utilització de fulls de cera estampada procedent de la PAE6. Per una correcta higiene, el pla de renovació de la cera del cos o cambra de cria s’hauria de completar cada 3 o 4 anys. Aquesta renovació comporta la reducció de la quantitat d’espores i microbis que s’acumulen en els residus que queden a la cera. També facilitarà el treball de neteja de les obreres i pot incidir en una millora de la posta i naixement de la cria.Per evitar el refredament de la cria, s’aconsella que els quadres nous amb cera estampada es col·loquin a un dels dos costats, i així evitarem no trencar la continuïtat del niu de cria. És important, en anys successius, situar els quadres nous sempre al mateix costat i extreure els quadres vells
per l’extrem oposat.
 
Excepcionalment, en èpoques de bon temps i elevada activitat de posta i per forçar l’increment de la cria, podem intercalar un únic quadre al mig de la cambra de cria. Per portar un bon control, pot ser útil marcar la part superior dels quadres amb les dues darreres xifres de l’any en què es realitza la renovació.
 
Caldrà també renovar la cera d’aquells quadres de les alces on ocasionalment s’hagin realitzat postes o s’acumulin cel·les amb àmec. D’aquesta manera, es facilita la feina de brescar i es millora la qualitat biològica de la mel. Per evitar l’aparició de fongs i la destrucció de la cera per la falsa tinya o galleriosi, cal vigilar l’emmagatzematge de la cera i de les alces amb quadres estirats durant les èpoques amb mitjanes o altes temperatures i utilitzar algun sistema de conservació.
 
Es poden utilitzar els sistemes següents:
  • Guardar els quadres i alces en cambres frigorífiques. Les baixes temperatures impedeixen la reproducció de la falsa tinya. Si s’introdueixen durant 24 hores en un congelador es destrueixen també els ous.
  • Fumigació de caixes i alces cremant el lluquet de sofre. La combustió del sofre desprèn anhídrid sulfurós amb efectes fungicides i insecticides.
  • Ruixar amb àcid acètic o vinagre (al 100%). Es poden polvoritzar els quadres abans del seu emmagatzematge.     

Autor: Manel Simón - Dossier Tècnic DAAM