02 de setembre 2012

JARDINS PER A POL•LINITZADORS

Share
Exemple d’integració d’una caixa per facilitar la nidificació d’abelles. (Núria Verdeny)

Una de les accions individuals que es poden fer per a contribuir a la conservació dels insectes pol·linitzadors és creant ambients favorables per la seva presència.

En aquest article exposaré alguns dels principals passos a seguir per tal de crear un jardí per a pol·linitzadors.

Primer de tot, ens hem d’assegurar de tenir un espai per portar-ho a terme. En la ubicació d’aquest indret, cal mirar que hi hagi una insolació adequada i que sigui un espai arrecerat del vent. En cas de que no complís aquestes característiques, sempre es podrien millorar, tot creant una barrera natural amb arbres o arbusts per protegir del vent i que alhora, poden facilitar algunes zones de baixa insolació.


Utilitzar una àmplia varietat de plantes autòctones que floreixin des de principis de primavera fins a finals de tardor. D’aquesta manera millorarem la disponibilitat d’aliment durant un període llarg. Dins de la varietat de plantes, no s’ha d’oblidar d’incloure plantes de floració nocturna per poder afavorir les arnes. Finalment a l’hora de distribuir les plantes agrupades i disposades en grupets d’una mateixa espècie, tot creant una mena de mosaic. Les plantes amb diferents aromes, formes i colors, atrauran de forma diferent als insectes, augmentant, d’aquesta manera el rang de pol·linitzadors visitants.


Usar el mínim d’insecticides possible, ja que la majoria són perjudicials per les abelles i els altres pol·linitzadors. En cas d’usar-ne, mirar que siguin el menys agressius possibles per als insectes i, el més convenient seria usar-los de nit, ja que és quan hi ha menys activitat.

Si no n’hi ha a la vora, es recomana crear una zona humida amb sals, sobretot per a les papallones. Per això es poden crear zones enfangades usant una mànega de degoteig o posar platets amb esponges impregnades amb aigua salada (es recomana aigua de mar perquè porta més minerals però si no es té a l’abast es pot usar  una mica de sal de cuina).Les fruites madures també afavoreixen l’aparició de papallones.
S’haurien d’afavorir els espais que afavoreixin el tancament del cicle de vida dels insectes pol·linitzadors. Això significa que s’haurien de tenir en compte de facilitar ambients per la nidificació de cada espècie però sempre tenint en compte que es mantingui la seguretat de les persones. Per exemple deixar algun tronc mort, piles de fusta  o  tenir una paret de pedra amb forats. D’altra banda s’ha de tenir en compte que, en el cas de les papallones, s’hauran de disposar de plantes que allotgin les seves larves i de les quals se n’alimentaran.

Finalment,  tenir en compte que els beneficis no es veuran a curt termini, per tant es recomana un mínim de paciència i compromís quan s’iniciï el jardí.

El fet de fer un jardí per a pol·linitzadors aportarà beneficis complementaris tant a nivell humà i personal com ecològic. D’una banda, podem usar plantes aromàtiques i amb propietats terapèutiques i medicinals, així com plantes productores de fruits, ja que d’aquesta manera ens en podrem beneficiar. D’altra banda, s’ajuda a prevenir de la invasió de males herbes, ajuden controlar plagues –hi ha espècies que serveixen per foragitar insectes perjudicials -, milloren la estabilització i  les característiques del sòl, i els arbusts i arbres poden servir per fer apantallaments acústics.

Per tant els efectes d’un jardí de pol·linització són nombrosos i pot ser molt interessant per aprendre a nivell individual com per aplicar-ho en l’educació ambiental.

Autora: Núria Verdeny - Ambientòloga

Bibliografia consultada: