25 de setembre 2012

ELS ESTRIS DE TREBALL

Share

El fumador o fumall, el brescador, crestador o bresquer i el raspall o espalmador són les eines més utilitzades en les visites rutinàries a l’arnar o rusquer.

El fumador és un estri imprescindible i alhora perillós que cal utilitzar-lo amb prudència. Cal utilitzar fumadors amb reixa de protecció, per evitar així el contacte directe amb el cos metàl·lic central que pot estar molt i molt calent, evitant possibles cremades. A l’hora d’encendre una fumera ho farem seguint els consells dictaminats en la legislació vigent  i disposant del certificat que autoritzi la seva encesa en els períodes que l’encesa de focs està prohibida (del 15 de març al 15 d’octubre). Només recordar que l’encesa s’ha de realitzar dins del vehicle i la seva apagada es durà a terme per afogament. L’apicultor a més caldrà que disposi d’un bidó amb 25 litres d’aigua o d’un extintor.Els combustibles utilitzats poden ser molt diversos, des dels més tradicionals a base de femta seca d’animals, passant per la fulla de pi, el triturat de pinyol d’oliva o els flocs de fusta, aquesta última un xic problemàtica doncs la seva combustió deixa grans quantitats d’un sutge molt enganxós que pot alterar el bon funcionament del fumall. Cal fugir sempre dels combustibles que prèviament hagin estat en contacte amb productes químics, doncs la seva combustió els pot volatilitzar i de rebot intoxicar les nostres abelles o contaminar els productes del rusc.

El brescador esdevé la prolongació del braç de l’apicultor, una eina que veient-la treballar, t’adones de l’experiència d’un apicultor. El brescador cal que sigui resistent i inoxidable, preferentment de colors clars que facilitin la seva localització. Una eina que l’apicultor utilitza com una palanca, doncs els pròpoli enganxa els quadres entre ells i en dificulta la seva extracció. Altres variants són els bresquers que porten una pinça incorporada i que permeten agafar els quadres pel seu llistó superior. D’aquesta forma, es maximitza la capacitat de treball d’una mà, mentre amb l’altra podem fumar el continent de l’arna. Més romàntic és el record que es pot tenir del crestador de suro, on les dues ganivetes situades perpendicularment una respecte de l’altra, feien possible el tall de les bresques i la seva extracció.

El raspall permet una manipulació inofensiva de les abelles, un bestiar que ocupa les cares dels quadres i que no ens permeten una correcte visualització de les bresques. Alguns apicultors no utilitzen el raspall, i per contra fan servir un cop sec damunt del capçal per tal de provocar la caiguda de les abelles dins del continent. Sigui com sigui, el raspall fàcilment es pot embrutir de mel, és per això que cal disposar d’un recipient amb aigua, a fi de netejar-lo, evitant al màxim l’ofegament involuntari d’abelles que aquesta acció pot comportar.

Font: Manual del Maneig de les Abelles