12 de juny 2012

,

LES ABELLES PODEN DETERMINAR LA HORA

Share
Les abelles de mel tenen un rellotge biològic que les permet tenir coneixement de la noció del temps, fet que resulta de vital importància doncs les  flors produeixen nèctar a diferents hores del dia; per exemple les dents de lleó a les 9. Els humans també tenim un rellotge intern similar, tot i que deixem que els rellotges exteriors condicionin la nostra vida.  

L'experiència realitzada amb les abelles es va basar en proporcionar aigua i sucre a les abelles en un horari molt concret, a les 10:30 hores, i després d'unes exploracions atzaroses, les abelles van aprendre ràpidament i es presentaven de forma molt exacte al encontre alimentari.Honey bees have a body clock to keep track of time – this is vital because flowers produce nectar at different hours of the day – dandelions at 9am, for example. We have a similar inner clock but most of us rely on outer clocks to tell the time. If our devices were removed we’d probably learn to use our body clock too. Bees learn very quickly. Scientists trained some bees to feed (on sugar water) at 10.30am, and after that the bees turned up at exactly that time to be fed.