28 de maig 2012

MEL DE BRUGUEROLA

Share
La mel de bruguerola és viscosa, ja que presenta un elevat contingut en proteïnes en forma col.loidal, fet que dificulta la seva extracció. Tot i això, la mel resultant és un producte d’alta qualitat. Cal vigilar sempre el seu nivell d’humitat, que pot ser massa elevat i que ens pot provocar una fermetació i una pèrdua del producte.


 Foto: Jose Quiles


•    Color: variable, anant d’ambre clar a molt fosc. En aquest darrer cas, la presència de melats en sol ser la causa. Li costa cristal·litzar, amb una textura viscosa.
•     Olor: a bosc, intens i persistent.
•     Gust: amarg, tot i que és menys intens que el bruc. Pot presentar notes picants i àcides.

Manual de les flors de les abelles