26 de març 2012

PRECAUCIÓ AMB ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Share
La major part de les plantes conreades necessiten l'ajuda dels insectes pol·linitzadors per produir els seus fruits. Aquests, en visitar una flor darrera l'altra en recerca d'aliment, transporten polen, la qual cosa assegura la fecundació creuada. Aquest tipus de pol·linització produeix un nivell més alt d'hormones de la maduració, el fruit serà més gros i tindrà el peduncle més resistent. 

L'obtenció de collita en arbres fruiters (ametller, presseguer, pomera, perera, etc.), en certes oleaginoses (gira-sol, càrtam) i la producció de llavors de leguminoses (alfals, trèvol) i algunes hortícoles (cebes, pastanagues, melons, etc) depèn, en percentatges molt elevats, de l'ajut de les abelles de mel, que representen una gran proporció dels insectes pol·linitzadors.

Per aquestes raons, la col·laboració entre l'apicultor i l'agricultor és del màxim interès per ambdós.