10 de maig 2011

LA TRANSHUMÀNCIA

Share
La transhumància busca la millora de la productivitat de l’abellar mitjançant el moviment estacional dels ruscos a les zones on es produeixen les floracions d’interès apícola.

La transhumància normalment fa augmentar el nombre de collites i facilita la producció de mels monoflorals. Tot moviment i canvi d’assentament dels ruscs produeix, per altra banda, un augment d’estrès a la colònia amb possibles repercussions sobre el seu estat sanitari.

Caldrà, per tant, valorar en cada cas particular el nombre de moviments i les condicions en què es realitza. Podem adequar l’explotació apícola a la pràctica de la transhumància si complim una sèrie de condicions:


  • Unificar i simplificar les caixes que es desplacen, preferentment amb trescador amb la taula de vol curta, sense peus, sostres amb pendent, agafadors o accessoris que dificultin la posició apilada de les caixes.
  • Vehicles i condicions de transport adequats. En explotacions apícoles professionals pot ser imprescindible la utilització d’un vehicle preparat amb grua, paletitzar les caixes o agrupar-les en contenidors apropiats per facilitar-ne el moviment.
  • Major vigilància de l’estat sanitari de les colònies.
  • Elecció de llocs i períodes d’assentament adequats en funció de les dates de floració. Cal evitar desplaçar un nombre superior de caixes a la càrrega apícola de l’àrea útil de recol·lecció.
  • No realitzar moviments al final de la temporada de recol·lecció, ja que s’ha de donar temps per a equilibrar la població i acumular suficients reserves per passar l’hivern.

Autor: Manel Simón – apicultor ecològic