21 d’abril 2011

L'APICULTURA I LES ABELLES

Share

Aquest DVD amb el títol "Apicultura i les abelles" fou elaborat l'any 2004 per encàrrec del Departament de Medi Ambient i les diferents associacions d'apicultors.  


El DVD inclou dos documentals de 10 minuts de durada cadascun. El primer enregistrament, anomenat la vida de les abelles, ens explica l'origen evolutiu dels insectes, aprofundint sobretot en el cicle biològic de les abelles. El segon documental, amb el títol la feina de l'apicultor, ens parla d'aquesta professió tan lligada a la natura, explicant la seva vestimenta i el seu treball diari, així com les virtuts i meravelles dels productes apícoles.

Les explicacions que acompanyen les imatges estan organitzades en tres nivells educatius (elemental, mig i superior), per així intentar abarcar totes les edats de l'ensenyament obligatori.


Guió i Direcció:
Esteve Miràngels i Feixas

Apicultors Protagonistes:
Jaume Roure Cabana i Josep Noguer Viader

 Idea: Departament de Medi Ambient i Apicesteve