12 d’abril 2011

ELS SUPERORGANISMES

Share
En Josep Anglada, mimercòleg aficionat, contesta la consulta d'en Robert Màrquez sobre la idea de la sociobiologia que li han parlat a l'institut de Gandesa. Espero Robert, que la informació et sigui útil. 

Moltes vegades els científics es pregunten el perquè de la cooperació que existeix entre els insectes socials, el perquè de tant de sacrifici, el perquè d’aquest afany recol·lector...(una formiga pot tenir una vida mitja d’1 setmana i recolllir al llarg d’aquesta curta vida de 15 a 20 vegades el seu pes en forma d’aliment)


Charles Darwin parlava en el seu llibre, sobre la Selecció per Parentesc, on la Selecció Natural no actua sobre un organisme sol, sinó damunt tota la família. En aquesta superfamília, els individus neutres (infèrtis), tindrien la funció de millorar la reproducció dels seus parents, o sigui, dels seus mateixos gens. L’èxit evolutiu s’aconseguiria amb l’augment de la descendència i amb l’elevat parentiu que existeix entre germanes, parentiu que és de ¾ en comptes de ½, ja que la reproducció és per partenogènesi.

Evolutivament és millor que les obreres filles no tinguin descendència, i que una germana, la reina, tingui fills i més fills que conservin els gens i reforcin encara més aquest comportament altruista.

Autor: Josep Anglada - Mirmecòleg aficionat