15 de març 2011

ÀCID OXÀLIC

Share
L'àcid oxàlic és un producte que està augmentant el seu protagonisme en la lluita de molts països europeus contra Varroa destructor. L'aplicació d'aquest àcid és molt simple, tot utilitzant una solució ensucrada que facilita la seva disseminació per l'interior de l'arna.


Els resultats obtinguts són relativament bons, provocant una disminució considerable dels nivells d'infestació de l'àcar, sobretot quan el tractament es realitza en absència de cria. Per altra banda, l'aplicació per goteig és la metodologia més recomanable envers l'ús de la tècnica de la vaporització, doncs el goteig és més ràpid, segur i eficaç.


Formulació i recomanacions:
  • Cal utilitzar únicament àcid oxàlic dihidrat C2H2O2*2H2O
  • Mescla: 75 grams d'oxàlic / 1 litre d'aigua / 1 kgram de sucre
  • Amb 1'5 litres d'aquesta mescla es poden tractar aproximadament 50 arnes
  • S'aconsella utilitzar la mescla el més aviat possible
  • La dosis varia dels 20 a 35 ml. tot depenent de la fortalesa de la colònia d'abelles
  • La solució serà aplicada damunt mateix de les abelles que ocupen els espais entre-quadres  • S'aconsella fer el tractament en el cos de cria. En cas d'existir una alça, el repartiment de la dosi serà del 70% per el cos de cria i el 30% restant per l'alça
  • El temps de dedicació és d'uns 5 minuts per arna com a màxim
  • El cos per arna és d'un 0'10-0'20 euros per arna


Autor: Estudis realitzats per la Swedish Agricultural University