02 de febrer 2011

L'EIXAM

Share
L´Eixam  és la revista dels apicultors de Catalunya associats a les diferents organitzacions apícoles:
·        Apicultors Gironins Associats
·        Apicultors Lleidatans
·        Associació d´Apicultors de Barcelona
·        Associació Catalana d´apicultors
·        Apícola Tarragonina S.C.C.L.

però s´adreça també a tot el sector apícola. És per això que qualsevol persona interessada s´hi pot subscriure.


La revista s´estructura en diferents seccions que recullen els fets més importants que marquen el dia a dia del sector.
Seccions:
Opinió
A Fons
Informe
Entrevista
Notícies del sector
Reportatge
Llibre/web
Plantes mel∙líferes
Diversos (còmic, receptes, etcètera)

La primera edició va sortir el febrer de 2005, amb 20 pàgines, i fa ben poc que hem editat el número 22, amb 28 pàgines.

Per elaborar la informació L´Eixam compta amb un coordinador, que és sempre un apicultor, el suport de l´equip tècnic de la Unió de Pagesos per als aspectes relacionats amb l´administració i Edicions La Terra que en fa l´edició. A cada  número hi ha la col∙laboració de persones del sector com la secció del professor Jaume Cambra, i de diferents apicultors com en Joaquim Ma Nubiola i l´Alvar Noguera. Les Associacions ens fan arribar les seves activitats, i hem d´agrair la participació de professionals quan el tema s´escau, com és el cas de l´Antonio Gómez Pajuelo i l´Esteve Miràngels. 

La revista s´adreça a tot el sector apícola i a les entitats relacionades amb aquest sector. La distribució es fa per correu i cada apicultor la rep directament en el seu domicili.

L´Eixam pertany a l´Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC)

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a:
Edicions La Terra S.L: ed.laterra@agronet.org

Autora: Doris Casas - Edicions La Terra S.L.