26 de febrer 2011

GALLERIOSI

Share

La Galleriosi o anomenada també Arna, Papallona o Falsa Tinya no és pròpiament una malaltia de les abelles, sinó una alteració que pot patir bàsicament les bresques emmagatzemades després d'haver extret la mel.Són dues les papallones responsables d’aquest procés:

Galleria mellonella (gegant), papallona de color gris – marró de 20 a 30 mm d’ala a ala. La seva larva té un color blanc brut.
Achroea grisella (petita), papallona de color gris platejat amb el cap groguenc. La seva grandària oscil·la entre 10 mm per als mascles i 13 mm per a les femelles.

El seu cicle passa a través de 4 fases: ou, eruga, pupa i adult. Una femella de Galleria pot pondre entre 300 i 600 ous, mentre que la femella de Achroea pot pondre'n entre 250 i 300. Aquests ous són col·locats en grups en les esquerdes o foradets de la colònia, o sigui en els llocs inaccessibles per a les abelles d’una colònia dèbil.

El desenvolupament complert de l’ou de Galleria en condicions favorables triga unes 4 setmanes i el d’Achroea unes 8 setmanes; en canvi, en períodes freds la pupa pot allargar el desenvolupament fins a 6 mesos.

La invasió és ràpida quan la temperatura que tenen els hi és molt apropiada. En canvi, en temperatures de menys de 10ºC, la seva multiplicació és molt lenta.


Les erugues volen bresques que tinguin pol·len per al seu desenvolupament. Ataquen els quadres de cera de forma profunda, per l’interior de la cera, provocant la mort de la cria operculada, que queda desprotegida. També poden atacar els quadres superficialment, per sota dels opercles, construint un túnel blanquinós, on podem veure una eruga grisa i lleugera. Les larves, doncs poden provacar la destrucció de les construccions de cera, siguin habitades o no. En cas de patir Galleriosi en un rusc habitat, aquest fet ens indicarà una gran feblesa higiènica, genètica o poblacional de l'arna. L’adult viu entre els 4 i 20 dies.

Les arnes que pateixen aquest procés tenen dificultats en el seu control higiènic, per tant, són genèticament descartables. L'apicultor ha d'intentar no alterar l'equilibri entre volum de niu de cria i quantitat d'abelles mainaderes. En aquest cas ens podem plantejar un canvi de reina.

Pel que fa al magatzem de caixes podem utilitzar els vapors de l’àcid acètic (vinagre) col·locat al peu de la pila de caixes o bé amb draps humits amb vinagre entre alces. També existeix un producte comercial, el B-401, compost per Bacillus thuringiensis, i que només mata a les larves joves, per tant és un producte preventiu i no pas curatiu.

Autor: Esteve Miràngels - Veterinari d'abelles