10 de gener 2011

MEL BIODINÀMICA?

Share
En una botiga de productes naturals he vist una mel etiquetada com a biodinàmica; què vol dir aquest terme? Això implica que és ecològica? (Arnau Sirvent de Figueres)

L'apicultura biodinàmica és una filosofia  que permet entendre les influències còsmiques que afecten a tots els ser vius del planeta, com les abelles, les plantes i els arbres, juntament amb les condicions ambientals del clima.

Els que utilitzem aquests coneixements hem de tenir en compte cada dia de l' any per fer diferents actuacions amb les abelles.

Podem activar el desenvolupament de la cria, actuant en els "dies d'Arrel" .També tenim prohibit extreure mel o centrifugar-la en els “dies d'Aigua” perquè les condicions ambientals no son propicies.

S'utilitzen infusions de plantes i arbres per fortificar i ajudar a les abelles a mantenir unes condicions saludables, podria dir que s'aconsegueix una  mel de la màxima qualitat , maduresa i propietats medicinals.

Quan ens fem preguntes o ens plantegem problemes, no sempre  busquem respostes realistes o lògiques, si no que és l'àmbit espiritual el que ens dóna la resposta adequada.

Això té la agradable conseqüència de ser més oberts i generosos amb els nostres pensaments, i també  a l'hora de trobar solucions que no   podem solucionar de forma raonable.

D'aquesta manera s'obtenen resultats sorprenents i magnífics.

Autor: Jordi Guasch, apicultor biodinàmic - MELS CAN LARI

  • EL TERME BIODINÀMIC ES POT APLICAR AL MÓN DE LES MELS?
*** Els nostre equip de redactors s'ha posat en contacte amb el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

El CCPAE és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra. El Consell figura al llistat d'autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea.


Autora: Núria Vallès del CCPAE respon:

Hola Arnau,

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) som l’organisme que fem el control i la certificació del productes ecològics. Aquest control és base amb un Reglament europeu (CE) 834/2007 . Aquest Reglament estableix les normes de producció que han de complir tant els productors vegetals, productors ramaders, empreses elaboradores i distribuïdors que vulguin comercialitzar producte ecològic. Aquest reglament també estableix que només les empreses que compleixen aquest reglament poden utilitzar les denominacions protegides ecològic, biològic i orgànic. També estableix quins són els requisits que han de figura a l’etiqueta d’un producte ecològic/biològic/orgànic, que són:

1.      Ha de figurar el logotip del CCPAE
2.      Ha de figurar el logotip europeu de producció ecològica (eurofulla)
3.      Ha de figurar el codi de l’organisme de control. Si és del CCPAE és ES-ECO-019-CT
4.      Sota d’aquest codi ha de figurar la frase “Agricultura UE” o “Agricultura no UE” en funció de l’origen de els matèries primeres

El que hem comentes és que a l’etiqueta posa agricultura biodinàmica. T’informo que no és el mateix biodinàmic que ecològic. L’agricultura biodinàmica té unes altres normes. El què si que ser és que un dels requisits per fer agricultura biodinàmica és que facis agricultura ecològica i estiguis certificat pel CCPAE.
El CCPAE a part de fer el control del producte ecològic també vetlla per la competència deslleial. Pel que hem comentes en el e-mail aquest pot de mel no té està certificat per nosaltres i no compleix la norma. T’agrairia que hem fessis arribar l’etiqueta d’aquest producte i nosaltres tramitarem la corresponen denúncia.

Si necessites algun altre aclariment restem a la teva disposició.

Atentament,

Autora: Núria Vallès - Tècnic de Certificació de l'Àrea de Certificació del CCPAE

L'Arnau Sirvent de Figueres molt amablement ens ha fet arribar una imatge on es pot veure l'etiqueta d'aquesta suposada mel ecològica. En el cantell superior esquerre de l'etiqueta podeu llegir "APICULTURA BIODINÀMICA" terme que no és acceptat pel CCPAE


Des de la nostra redacció hem intentat posar-nos en contacte novament amb l'apicultor Jordi Guasch però no ens contesta els correus. Nosaltres insistirem, ja que ens agradaria conèixer altre cop la seva opinió

Autor: Redacció d'Ecolluita