18 de gener 2011

BONES PRÀCTIQUES I SELECCIÓ D'ABELLES

Share
Aquest dissabte 15 de gener va tenir lloc a Hostalets de Pierola una jornada tècnica organitzada per Unió de Pagesos i el DAR, en col·laboració amb les associacions i cooperativa apícoles catalanes i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).


En la primera part de la jornada es va presentar la Guia de Bones Pràctiques d’Higiene en el sector apícola. L’objectiu de la guia és detallar bones pràctiques que els apicultors haurien de seguir en matèria d’higiene i seguretat alimentària i aportar criteris objectius de control de la higiene que l’Administració seguirà per garantir la qualitat i seguretat del producte final. Aquest document s’ajusta a la normativa europea referent a seguretat alimentària, ha estat elaborat atenent la realitat del sector i validat per les autoritats sanitàries. Laura Magem, tècnica d’Àmbit Rural, i Alfons Albó, responsable d’auditories de l’ACSA, van explicar els principals aspectes de la guia i els seus avantatges. La guia estarà disponible en breu a les pàgines web d’Unió de Pagesos i de l’ACSA.
En la segona part de la jornada, el Sr. John Kefuss va parlar de selecció d’abelles resistents a la varroa. Des de l’any 1993, el Sr. John Kefuss, nord-americà establert a Toulouse, ha aconseguit obtenir línies d’abelles que mantenen la varroa a nivells baixos sense necessitat de tractaments químics i aconseguint unes pèrdues iguals o inferiors a les dels apicultors que tracten químicament. El Sr. John Kefuss va explicar el mètode que ha desenvolupat per seleccionar aquells ruscs que tenen un major comportament higiènic i que són més resistents a la varroa: el test de Bond (“viu i deixa morir”) i les seves variants per accelerar el procés de la selecció i fer-lo amable als apicultors.


Va mostrar i detallar com fàcilment es poden avaluar el comportament higiènic dels ruscs i el recompte de varroa, per escollir els ruscs que ens interessen i que s’utilitzaran per crear una línia d’abelles seleccionades. Finalment va discutir el cost de seleccionar reines, comparant-lo amb el cost de tractar químicament la varroa, i va animar la comunitat apícola a seleccionar les abelles com a alternativa natural (i econòmica) a l’ús de productes químics i els seus efectes negatius.

Autor: Roger Ros